19007189
Hotline (Cước 1.800 đ/phút)

Thất Tinh

Thời gian

  • Bất kỳ thời gian nào trong ngày

Điều kiện tham gia

  • Nhận quà đăng nhập ngày thứ 4 sẽ nhận được vật phẩm Thất Tinh Đồ. Quý hảo hán hãy cất giữ đến lúc đạt cấp 70 đem ra dùng

Quy trình tham gia

Các bước tham gia
Bước 1: Chọn giao diện nhân vật rồi kích vào phần Thất Tinh

Bước 2: Kích Bồi dưỡng

 

♦ Khi bồi dưỡng có thể chọn 1 trong 2 hình thức dùng Chiêm Tình Phù hoặc dùng Bạc.

 

♦ Vật phẩm Chiêm Tinh Phù  thường nhận được khi tham gia hoạt động ingame.

Lưu ý
  • Mỗi ngày sẽ được bồi dưỡng miễn phí 3 lần, sau khi bồi dưỡng hết 3 lần miễn phí sẽ phải dùng Bạc để bồi dưỡng.
  • Giá bồi dưỡng Bạc tăng theo số lần dùng mỗi ngày, ngày thứ 2 xóa hết.
  • Khi bồi dưỡng có tỉ lệ ngẫu nhiên tăng 1 – 3 thuộc tính 7 sao.
  • Điểm thuộc tính tăng ngẫu nhiên trong phạm vi nhất định.
  • Thuộc tính tăng có giới hạn, giới hạn tăng theo cấp nhân vật.