19007189
Hotline (Cước 1.800 đ/phút)

Bảo trì kênh Hotline 19007192

12/01/2017

Hảo hán thân mến!

Nhằm khắc phục sự cố đường truyền đảm bảo cho chất lượng phục vụ khách hàng được tốt hơn, kênh Hotline hỗ trợ chăm sóc khách hàng 19007192 sẽ được tiến hành bảo trì vào lúc 14h00 ngày 12/01/2017.

Thời gian

  • Bắt đầu từ 14h00 ngày 12/01/2017.

Kênh hỗ trợ thay thế

Mọi thắc mắc cần hỗ trợ trong thời gian trên, hảo hán vui lòng liên hệ một trong những kênh sau:

Vậy muội xin kính báo đến toàn bộ quý hảo hán được biết và cảm thông với sự gián đoạn bất tiện này. Sau khi hoàn tất bảo trì, muội sẽ thông báo ngay trên trang chủ.

Hương Hương Cách Cách