Diệt Nhanh Nhận Quà

09/11/2015

Đúng thời gian của sự kiện, các vật phẩm sẽ xuất hiện ngẫu nhiên, người chơi chỉ cần nhanh tay nhấn Diệt, sẽ nhận được vật phẩm đó với giá ưu đãi đặc biệt. Đồng thời sẽ nhận được các phần thưởng cực kỳ hiếm có mà chỉ có sự kiện đặc biệt mới xuất hiện như Hỏa Kỳ Lân, Rương Chu Tước Phù Văn 4, Quà Thẻ Cam (Kỳ Binh Các)…

Thời gian

 • Thời gian sự kiện : 12h đến 22h - Từ ngày thứ 8 đến ngày thứ 14 (Tính khi ra MÁY CHỦ MỚI).

Nội dung

 • Cứ 1h, sẽ xuất hiện một đợt Diệt, tổng cộng có 10 đợt Diệt.
 • Mỗi đợt Diệt, chỉ diễn ra trong vòng 1h.
 • Các vật phẩm ngẫu nhiên sẽ Diệt được trong sự kiện như sau:

Tên vật phẩm

Tác dụng

Hỏa Kỳ Lân

 • Tọa kỵ Đặc Biệt

Trang Bị Chỉ Cam Các Loại

 • Dùng để Tinh luyện trang bị từ màu tím lên Cam (6 loại )

Rương Dây Cương IV

 • Mở ra ngẫu nhiên nhận được Dây Cương cấp 8 đến cấp 10

Rương Chân Đạp IV

 • Mở ra ngẫu nhiên nhận được Chân Đạp cấp 8 đến cấp 10

Rương Dây Cương III

 • Mở ra ngẫu nhiên nhận được Dây Cương cấp 6 đến cấp 8

Rương Chân Đạp III

 • Mở ra ngẫu nhiên nhận được Chân Đạp cấp 6 đến cấp 8

Rương Bạch Hổ Phù Văn IV

 • Mở ra ngẫu nhiên nhận được Bạch Hổ Phù Văn Phi Phong cấp 8 đến cấp 10

Rương Chu Tước Phù Văn IV

 • Mở ra ngẫu nhiên nhận được Chu Tước Phù Văn Phi Phong cấp 8 đến cấp 10

Rương Bạch Hổ Phù Văn III

 • Mở ra ngẫu nhiên nhận được Bạch Hổ Phù Văn Phi Phong cấp 6 đến cấp 8

Rương Chu Tước Phù Văn III

 • Mở ra ngẫu nhiên nhận được Chu Tước Phù Văn Phi Phong cấp 6 đến cấp 8

Đá Công Kích 6

 • Khảm trên trang bị từ cấp 80

Đá Phòng Ngự 6

 • Khảm trên trang bị từ cấp 80

Đá Sinh Lực 6

 • Khảm trên trang bị từ cấp 80

Tọa Kỵ Tiềm Năng Đan

 • Tăng thuộc tính vĩnh viễn cho Tọa Kỵ

Quà Thẻ Cam

 • Nhận 1 thẻ Cam ngẫu nhiên trong Kỳ Hiệp Các

Phụng Vũ

 • Tăng thuộc tính vĩnh viễn cho Phi Phong

Đá Công Kích 5

 • Khảm trên trang bị từ cấp 80

Đá May Mắn II (Tọa Kỵ)

 • Tăng 10% tỷ lệ học kỹ năng Tọa Kỵ

Đá May Mắn II (Phi Phong)

 • Tăng 10% tỷ lệ học kỹ năng Phi Phong
 •  Các vật phẩm khác có thể xuất hiện trong sự kiện Diệt như: Các loại Đá khảm, Rương trang bị tọa kỵ cấp thấp, Rương Bạch Hổ Phù Văn cấp thấp,...