Nạp Lần Đầu Mỗi Ngày

09/11/2015

Mỗi ngày, chư vị hảo hán chỉ cần nạp thẻ với số tiền bất kỳ sẽ nhận được các phần thưởng cực kỳ hấp dẫn: Hiệp nữ Hoắc Thanh Đồng, Vũ Khí Cam, Cánh Lưu Quang,... sẽ hỗ trợ tích cực cho việc chinh chiến trên giang hồ rộng lớn.

Nạp lần đầu tiên

Loại

Phần thưởng

Số lượng

Hình ảnh

Nạp lần đầu bất kỳ

Vũ khí Cam

1

 

Hiệp nữ Hoắc Thanh Đồng

1

 

Cánh Lưu Quang

1

 

Tăng cấp đan [51- 65]

1

 

Tôn Hiệu

1

 

Mảnh Tiểu Long Nữ

1

 

Đá cường hóa

10

 

Hiệp Nữ Cảnh Giới Đan

5

 

Đá Tẩy Luyện

10

 

Nạp 100 Bạc lần đầu

Tọa Kỵ - Xích Huyết Cổ Long

1

 

Kỵ Tiến Đan

10

 

Tẩy Luyện Đan

10

 

Túi Sinh Lực

2

 

Bạc khóa

50 bạc

 

Đồng khóa

188.888 

Nạp 200 bạc lần đầu

Thần binh mới (Tùy mỗi Môn phái)

1

 

Hiệp Nữ Cảnh Giới Đan

10

 

Sách EXP Hiệp Nữ Nhỏ

10

 

Túi Sinh Lực

4

 

Bạc khóa

100 bạc

 

Đồng khóa

 18,9 vạn 

Nạp lần đầu mỗi ngày tiếp theo 

Loại

Phần thưởng

Số lượng

Hình ảnh

Nạp lần đầu bất kỳ

Trang bị Tọa Kỵ 2 +10

1

 

Kỹ năng Tọa Kỵ I

1

 

Bạc khóa

50 bạc

 

Đồng Khóa

5 vạn

 

Túi Sinh Lực

2

 

Nạp 100 bạc lần đầu

 

Bồi Nguyên Đan

1

 

Ích Thần Đan

1

 

Phong Hành Đan

1

 

Hộ Mạch Đan x1

1

 

Đồng

1 vạn

 

EXP

1 vạn

 

Nạp 200 bạc lần đầu

Chú Cốt Đan

1

 

Bồ Đề Đan

1

 

Tu Tủy Đan

1

 

Thần Điêu Hiệp Lữ

5

 

Sách EXP Hiệp Nữ Nhỏ

20

 

Đồng khóa

2 vạn

 

EXP

2 vạn

 

 

Lưu ý
  • Phần thưởng đối với mỗi ngày tiếp theo có thể thay đổi, nếu có thay đổi, ban điều hành sẽ có thông báo sớm trước cho người chơi.
  • Tại mốc NẠP BẤT KỲ, hảo hán chỉ nhận được tối đa 12 lần nhận quà.
  • Các mốc NẠP 100 BẠC, NẠP 200 BẠC, hảo hán chỉ nhận được tối đa 30 lần nhận quà tại mỗi mốc.

Trần Gia Lạc kính bút