Nhận Phúc Lợi Hằng Ngày

09/11/2015

Thời gian

  • Diễn ra vào ngày thứ 1 đến ngày thứ 7 sau khi mở MÁY CHỦ MỚI.

Điểm danh mỗi ngày

  • Người chơi khi đăng nhập lần đầu mỗi ngày, sẽ có điểm danh.
  • Điểm danh mỗi ngày sẽ nhận được các phần thưởng đầy phong phú cho nhân vật
  • Ngoài ra khi đạt đủ mốc 7 ngày sẽ nhận được Bạc Khóa nhiều vô số

Thưởng đăng nhập 7 ngày

  • Người chơi lần đầu tiên gia nhập vào thế giới Ngạo Kiếm Kỳ Thư sẽ nhận được thưởng đăng nhập 7 ngày.

Số ngày

Phần thưởng

1

288 Bạc

2

Hiệp Nữ Hương Hương Công Chúa

3

Thần Binh mới

4

Thất Tinh Đồ

5

Thần Binh thứ 2

6

488 Bạc

7

Phi Phong 1

 

Hộp quà trưởng thành

  • Khi người chơi đạt các cấp độ nhất định, sẽ nhận được phần thưởng Bạc Khóa vô số

Nhận lại EXP

  • Người chơi khi không thể thực hiện nhiệm vụ của ngày hôm nay, có thể nhận lại % kinh nghiệm vào ngày hôm sau, hoặc các ngày khác.
  • Điều này giúp người chơi có thể nhận lại được các điểm kinh nghiệm mà mình đã bị mất khi không có thời gian làm nhiệm vụ hoàn thành.
  • Có thể dùng Bạc hoặc Đồng để lấy lại điểm kinh nghiệm cũ