Tăng Lực Chiến - Đoạt Quà Lớn

09/11/2015

Là sự kiện tăng lực chiến Tọa Kỵ - Cường Hóa - Hiệp Nữ - Phi Phong theo ngày. Mỗi ngày sẽ có các loại khác nhau để người chơi thi đua lực chiến.

Thời gian

 • Tăng lực chiến Tọa Kỵ: Ngày thứ 11 của MÁY CHỦ MỚI.
 • Tăng lực chiến Cường Hóa: Ngày thứ 12 của MÁY CHỦ MỚI.
 • Tăng lực chiến Hiệp Nữ: Ngày thứ 13 MÁY CHỦ MỚI.
 • Tăng lực chiến Phi Phong: Ngày thứ 14 MÁY CHỦ MỚI.

Tăng lực chiến Tọa Kỵ

 • Người chơi tăng lực chiến của Tọa Kỵ sẽ nhận được các phần thường vô cùng hấp dẫn.
 • Mỗi ngày người chơi tăng 2.000 Lực Chiến cho Tọa Kỵ sẽ nhận được 3 Kỵ Trưởng Đan Thành.
 • Kết thúc sự kiện, Top 10 của Lực chiến Tọa Kỵ sẽ nhận được các phần thưởng sau:

Xếp hạng

Vật phẩm

Số lượng

Top1

Tọa Kỵ Tiềm Năng Đan

5

Kỵ Trưởng Đan Thành

10

Quà sách Kỹ năng Tọa Kỵ III

3

Đá May Mắn II (Tọa Kỵ)

3

Rương Dây Cương III

2

Top 2

Tọa Kỵ Tiềm Năng Đan

2

Kỵ Trưởng Đan Thành

8

Quà sách Kỹ năng Tọa Kỵ III

2

Đá May Mắn II (Tọa Kỵ)

2

Rương Dây Cương III

1

Top 3

Tọa Kỵ Tiềm Năng Đan

1

Kỵ Trưởng Đan Thành

6

Quà sách Kỹ năng Tọa Kỵ III

1

Đá May Mắn II (Tọa Kỵ)

1

Rương Dây Cương III

1

Top 4-5

Tọa Kỵ Tiềm Năng Đan

1

Kỵ Trưởng Đan Thành

4

Quà sách Kỹ năng Tọa Kỵ II

3

Đá May Mắn I (Tọa Kỵ)

3

Rương Dây Cương II

1

Top 6-7

Tọa Kỵ Tiềm Năng Đan

1

Kỵ Trưởng Đan Thành

3

Quà sách Kỹ năng Tọa Kỵ II

2

Đá May Mắn I (Tọa Kỵ)

2

Rương Dây Cương II

1

Top 8-10

Tọa Kỵ Tiềm Năng Đan

1

Kỵ Trưởng Đan Thành

1

Quà sách Kỹ năng Tọa Kỵ II

1

Đá May Mắn I (Tọa Kỵ)

1

Rương Dây Cương II

1

Bên cạnh đó, khi mở đua top lực chiến Tọa Kỵ ngày, sẽ có Tiệm Giảm Giá kèm theo khuyến mãi nhằm giúp chư vị có thể nâng cấp Tọa Kỵ được dễ dàng hơn:

Tăng Lực Chiến Cường Hóa - Hiệp Nữ - Phi Phong

 • Tương tự như tăng lực chiến Tọa Kỵ ngày.
 • Mỗi loại sẽ có 10 người đứng đầu nhận phần thưởng sau khi ngày đó kết thúc.
 • Phần thưởng sẽ được trao qua thư .
Lưu ý
 • Đối với Tọa Kỵ, Phi Phong chỉ tính lực chiến của Tiến Cấp , Tiềm Năng Đan, Trưởng Thành Đan.
 • Mỗi loại khi tăng đến lực chiến nhất định, sẽ được xếp hạng, ai nằm trong hạng 10 mới nhận được phần thưởng.

Trần Gia Lạc kính bút