Vòng Quay Bạc

09/11/2015

Quý hảo hán sử dụng Bạc để tiến hành Vòng Quay sẽ nhận lại rất nhiều Bạc Khóa.

Thời gian

  • Diễn ra từ ngày thứ 8 sau khi khai mở MÁY CHỦ MỚI.

Nội dung

Người chơi tốn một số lượng Bạc nhất định, sau khi quay xong sẽ nhận được số lượng Bạc Khóa ngẫu nhiên.

Các mốc Bạc đầu tư vòng quay như sau:

  • Mốc 10 Bạc: Tỷ lệ cao nhất nhận thêm 88 Bạc khóa
  • Mốc 88 Bạc: Tỷ lệ cao nhất nhận thêm 188 Bạc Khóa.
  • Mốc 288 Bạc: Tỷ lệ cao nhất nhận thêm 488 Bạc Khóa.
Lưu ý
  • Mỗi ngày chỉ có thể quay 3 lần, để nhận khuyến mãi Bạc khóa ở vòng quay Bạc.
  • Ngày tiếp theo sẽ có lại số lần quay đó.