Nội dung

10/01/2017

Ngay từ bây giờ, khi tham gia vào sự kiện Ngày Vàng Hiệp Nữ, quý vị sẽ có cơ hội nhận được hoàn trả cực lớn. Cơ hội hiếm có chỉ diễn ra trong một ngày duy nhất. Tham gia ngay để nhận về cho mình những phần quà cực khủng.

Thời gian

  • Bắt đầu: Vào lúc 0h00 tới 23h59 ngày 11/01/2017
  • Thời gian bắt đầu trao quà: Vào lúc 17h00 ngày 12/01/2017

Điệu kiện

  • Áp dụng cho các máy chủ mở trước ngày 28/12/2016 (Từ Ngạo Kiếm 01 đến Kỳ Thư 76).

Nội dung

  • Mỗi người chơi nạp Bạc đạt đến mức tích lũy nhất định trong ngày sẽ nhận được hoàn trả lớn.

Mốc bạc nạp

Phần thưởng

Số lượng

1 Bạc

Hiệp Nữ Cảnh Giới Đan

50

Hiệp Nữ Trưởng Thành Đan

10

Hiệp Nữ Tiềm Năng Đan

5

300 Bạc

Hiệp Nữ Cảnh Giới Đan

150

Hiệp Nữ Trưởng Thành Đan

20

Hiệp Nữ Tiềm Năng Đan

15

Sách Exp Hiệp Nữ Lớn

100

Mảnh Kỹ Năng Hiệp Nữ (không khóa)

20

Rương Trang Bị Hiệp Nữ 8

3

600 Bạc

Hiệp Nữ Cảnh Giới Đan

300

Hiệp Nữ Trưởng Thành Đan

45

Hiệp Nữ Tiềm Năng Đan

25

Sách Exp Hiệp Nữ Lớn

200

Mảnh Kỹ Năng Hiệp Nữ (không khóa)

30

Thẻ Triệu Hoán II

40

Rương Trang Bị Hiệp Nữ 9 (không khóa)

3

Rương Phòng Cụ Hiệp Nữ 9 (không khóa)

3

999 Bạc

Hiệp Nữ Cảnh Giới Đan

600

Hiệp Nữ Trưởng Thành Đan

65

Hiệp Nữ Tiềm Năng Đan

35

Sách Exp Hiệp Nữ Siêu

100

Thẻ Triệu Hoán II

50

Thẻ Triệu Hoán III

20

Rương Trang Bị Hiệp Nữ 10 (không khóa)

4

Rương Phòng Cụ Hiệp Nữ 10 (không khóa)

4

2000 Bạc

Hiệp Nữ Cảnh Giới Đan

1100

Hiệp Nữ Trưởng Thành Đan

80

Hiệp Nữ Tiềm Năng Đan

60

[Chí Tôn] Sách Tâm Pháp

30

Sách Exp Hiệp Nữ Siêu

200

Thẻ Triệu Hoán III

40

Rương Trang Bị Hiệp Nữ 10 (không khóa)

7

Rương Phòng Cụ Hiệp Nữ 10 (không khóa)

7

Rương Vũ Khí Hiệp Nữ IV (không khóa)

5

Rương Vũ Khí IVRương Phòng Cụ Hiệp Nữ Cấp 10

 

 

Lưu ý
  • Quà sẽ được gửi thư ingame trong ngày trao quà.
  • Hảo hán đạt mốc cao sẽ nhận được các mốc thấp hơn.

Trần Gia Lạc kính bút