Nội dung

25/11/2016

Hảo hán thân mến!

Để chào mừng sự khai mở Máy chủ Kỳ Thư 79 và Phiên bản mới - Giang Hồ Tình. Sự kiện ưu đãi nạp thẻ sẽ mang đến cho quý vị những phần quà hết sức hấp dẫn. Trong lần tái xuất hiện của Phiên bản mới, ưu đãi lớn trong 3 ngày đầu mở máy chủ sẽ là gi?Liệu Thuyền Rồng có phải là thứ mà quý vị đang chờ đợi không? Tham gia ngay để cùng khám phá nào!

Thời gian

  • Diễn ra trong 3 ngày đầu mở máy chủ

Phạm vi áp dụng

  • Dành cho tất cả các máy chủ mới.

Nội dung và phần thưởng

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, hảo hán chỉ cần nạp đạt mốc theo từng ngày sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn.

Ngày thứ nhất ( trao quà ngày thứ 2 mở server)

Mức bạc

Phần thưởng

Số lượng

1

Vũ Mang

50

Kỵ Tiến Đan

50

300

Vũ Mang

80

Kỵ Tiến Đan

80

Đá Cường Hóa

80

600

Vũ Mang

100

Kỵ Tiến Đan

100

Đá Cường Hóa

100

Đá Tẩy Luyện

100

Xu Khóa

100 vạn

100 vạn EXP

2

999

Vũ Mang

200

Kỵ Tiến Đan

200

Đá Cường Hóa

200

Đá Tẩy Luyện

200

Tọa Kỵ Trưởng Thành Đan

30

Xu Khóa

200 vạn

100 vạn EXP

5

Thuyền Rồng

1

Ngày thứ hai (trao quà ngày thứ 3 mở server)

Mức bạc

Phần thưởng

Số lượng

1

Hiệp Nữ Cảnh Giới Đan

50

Vòng Sáng Tiến Cấp Đan

50

300

Hiệp Nữ Cảnh Giới Đan

80

Vòng Sáng Tiến Cấp Đan

80

Đá Cường Hóa

80

600

Hiệp Nữ Cảnh Giới Đan

100

Vòng Sáng Tiến Cấp Đan

100

Đá Cường Hóa

100

Đá Tẩy Luyện

100

Xu Khóa

100 vạn

100 vạn EXP

2

999

Hiệp Nữ Cảnh Giới Đan

200

Vòng Sáng Tiến Cấp Đan

200

Đá Cường Hóa

200

Đá Tẩy Luyện

200

Hiệp Nữ Trưởng Thành Đan

30

Xu Khóa

200 vạn

100 vạn EXP

5

Rương Trang Bị Hiệp Nữ 5

3

Ngày thứ ba ( trao quà ngày thứ 4 mở server)

Mức bạc

Phần thưởng

Số lượng

1

Thú Tiến Cấp Đan

50

Tơ Tằm

50

300

Thú Tiến Cấp Đan

80

Tơ Tằm

80

Đá Cường Hóa

80

600

Thú Tiến Cấp Đan

100

Tơ Tằm

100

Đá Cường Hóa

100

Đá Tẩy Luyện

100

Xu Khóa

100 vạn

100 vạn EXP

2

Rương Đá 3

2

999

Thú Tiến Cấp Đan

200

Tơ Tằm

200

Đá Cường Hóa

200

Đá Tẩy Luyện

200

Xu Khóa

200 vạn

Rương Đá 4

2

100 vạn EXP

5

TT Kỳ Phùng Địch Thủ

1

Lưu ý
  • Mức nạp bạc sẽ reset vào lúc 0h00 ngày tiếp theo trong thời gian diễn ra sự kiện.
  • Hảo hán đạt mức cao cũng sẽ được nhận quà ở mốc thấp hơn.
  • Phần thưởng mỗi ngày là không giống nhau.
  • Quà nạp sẽ được gửi qua Thư trong ngày trao quà.

Trần Gia Lạc kính bút