Nội dung

09/11/2017

Hảo hán kính mến!

Sự kiện Tăng Sao Hiệp Nữ sẽ được khai mở tại đấu trường của Ngạo Kiếm Kỳ Thư. Thông qua sự kiện này, hảo hán sẽ được thăng cấp sao của mình lên đến hạng khủng. Sự kiện hấp dẫn được diễn ra từ ngày 10/11 cho đến hết ngày 19/11. Cơ hội thăng cấp sao đã nằm trong tầm tay, chiến nào!

Thời gian

  • Từ 0h00 ngày 10/11/2017 đến 23h59 ngày 19/11/2017

Điều kiện

  • Áp dụng cho tất cả các máy chủ mở trước ngày 24/10/2017 (Từ Ngạo Kiếm 01 đến Kỳ Thư 128)

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ xuất hiện icon của sự kiện, hảo hán nhấp chọn vào icon như dưới đây để xem thông tin về sự kiện.

  • Hảo hán chỉ cần click vào phần Đến Ngay để vào giao diện tăng sao hiệp nữ.

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi quý vị tăng cấp sao hiệp nữ, hảo hán sẽ được ưu đãi vô cùng giá trị.

Cấp sao

Số thẻ tốn trước khi giảm

Số thẻ tốn sau khi giảm

1 sao

85

75

2 sao

105

95

3 sao

180

160

4 sao

265

235

5 sao

420

375

6 sao

605

544

7 sao

882

793

Lưu ý
  • Tất cả các loại thẻ triệu hoán đều được tính giảm giá trong thời gian sự kiện.

Trần Gia Lạc kính bút